damage / used cars for sale | TAU Philippines
**Notice**
■Change in Customer Agreement■
From Friday, 13th July 2018, following changes on payment terms will be applicable for all the sales.
  1. All the payments need to be made in full amount within two (2) business days from awarding.
  2. If the payment will be made day on the 3rd day from the awarding, TAU shall charge delay penalty for ten thousand (10,000) Php.
  3. If the payment will NOT be made within 3 business days, TAU shall cancel the sale and charge cancellation penalty for ten percent (10%) of the offered amount.
** PAALALA **
■Mga Pagbabago sa Kasunduan Para Sa Mamimili■
Simula sa Biyernes Julyo 13, 2018 ang mga sumusunod na pagbabago sa mga tuntunin sa pagbabayad ay naaangkop para sa lahat ng aming mga benta.
  1. Kompletuhin ang bayad sa loob lamang ng dalawang (2) araw (business days) mula ng inanunsyo ang iyong napanalunan.
  2. Kung sa ika-tatlong (3rd) araw gagawin ang pagbabayad mula sa araw ng awarding, magpapatong ng kaakibat na multa ang TAU na nagkakahalaga ng sampung libong piso (PHP 10 000).
  3. Kung sakaling HINDI mababayadan sa loob ng tatlong (3) araw (business day), kakanselahin ng TAU ang pagbebenta at magpapataw ng kaukulang multa para sa kanselasyon na nagkakahalaga ng sampung porsyento (10%) mula sa halagang kanyang ini-offer.

   FEATURED VEHICLES   


   SEARCH   


FREE WORD SEARCH
CATEGORY
MAKE
MODEL NAME
LOCATION
REGISTERED YEAR
TO
DISPLACEMENT(cc)
TO
FUEL
COLOR
STATUS


   STOCK LIST    1  2  3  4  5  6    

 1  2  3  4  5  6    

Back to Stock PageTop

**Notice**
■Interisland Transportation Package■
Thank you for your continuous business support.
We are glad to inform you that our interisland transportation package is now available for Manila-Cebu and Manila-Davao.
Please check the price list below. For other inquiries, please contact TAU Corporation Philippine Branch Office.
** PAALALA **
■Inter-island Transportation Package■
(Shipping of Units from Manila-Cebu; Manila-Davao Vise Versa)
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.
Ikinalulugod naming ipaalam sa inyo na magsisimula na kaming mag tawid-dagat ng mga sasakyan mula Manila-Cebu at Manila-Davao. Maari lamang pong tignan ang listahan ng presyo sa ibaba o tawagan kami para sa ano mang karagdagang katanungan at impormasyon.
TAU Interisland Transportation Packages
FromToSales(PHP)
TAU Manila YardCebu Port33,500
TAU Manila YardDavao Port33,500
TAU Cebu Yard Manila Port26,000
TAU Davao Yard Manila Port26,000
-The charges are subject to change without notice
-Any charges at the port of discharge shall be borne by the consignee (or the buyer) and TAU do not take any responsibility with regard to those charges.